Gynekologene

Michael Tomala

Gynekolog

Michael Tomala studerte medisin i Krakow på det renomerte universitetet Collegium medicum jagellonian universtity grunnlagt 1364. Han har spesialisert seg i gynekologi og fødselshjelp ved norges største universitetssykehus - Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet og Akershus Universitetssykehus. Siste årene jobbet han i Tønsberg på Sykehuset i Vestfold. Han har bred erfaring med utredning og behandling underlivsplager og underlivssykdommer, samt oppfølging av gravide.


Siste årene har michael utført operasjoner for fremfall ved lhl-sykehuset i vestfold. han er den i norge som utfører flest slike operasjoner. Hans mål er å skape et ekspertsenter for fremfallsoperasjoner i horten. du kan lese mer om dette her.


 «Kvinner som oppsøker en gynekolog er ofte i en sårbar situasjon. Å gi dem trygghet, lytte til dem og samtidig tilby høyest faglig kompetanse - det er det viktigste for meg som lege. Kvinnen skal føle seg sett og hørt, og behandlet med respekt. Hun skal tilbys relevant og tilpasset helsefremmende informasjon, undersøkelse og behandling.»


Medlem av Den norske Lægeforening (DNLF) og Norsk Gynekologisk Forening (NGF), oslo gynekologiske forening (OGF), norsk forening for ultralyddiagnostikk (NFuD) og european society of gynecology ESG.

Espen Berner

Gynekolog

Espen Berner Studerte medisin ved Universitetet i Oslo (1993-1999). Har arbeidet med kvinnesykdommer og fødselshjelp siden 2001. Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Har arbeidet på Sykehuset Innlandet Hamar-Elverum (2001-2007) og fra 2007 på Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS). Arbeider til daglig som overlege på gynekologisk avdeling, OUS. Tilknyttet Vestfoldkirurgene fra 2015 og Total Kvinnehelse i 2017.


Tok doktorgrad (Ph.D) utgått fra Universitetet i Oslo i 2014: Operasjonsmetoder for fjerning av livmor (hysterektomi) ved kikkhullskirurgi ”Laparoscopic hysterectomy in benign gynaecological conditions”. Har publisert flere vitenskapelige artikler i anerkjente  internasjonale medisinske tidsskrift. Holder jevnlig innlegg på internasjonale medisinske kongresser.


Bred klinisk erfaring. Hovedinteresse/-fagfelt er godartede gynekologiske tilstander og minimal invasiv gynekologisk kirurgi (kikkhullskirurgi).


”Jeg er opptatt av å ha en god dialog med kvinnene. Jeg ønsker å styrke kvinnens innsikt i egen helse (Empowerment of Women´s Health!). Etter nøyaktig utredning, bruker jeg god tid til å forklare den enkeltes tilstand og alternativene for både medisinsk og kirurgisk behandling. Behandlingsmetode må alltid avgjøres i samråd med kvinnen selv.”